Kõrgeim tunnetus sünnib alati läbi isikliku kogemuse

Kui läbi mõistusliku lähenemise ja meelelise vaatluse püütakse inimteadvusi juhatada absoluutseni, siis on tegemist siiski üksnes kaduvaga. Jumalikku tuleb läbi elada ja tunnetada iseendas.

Maailm on hinge sügavaimates sügavustes kogetava müstilise olemuse peegelpilt. Maailma tarkuserikas harmoonia on jumalikkuse peegelpilt. Inimene on maailma voolanud jumaliku vaimu aspekt. Ta on meelelise maailma ja kujuteldamatu absoluudi vahendaja - vaimsuse poole püüdlev teadvus. Temast kõrgemal asub absoluutne ja allpool kõik kaduv maailm. Inimhing on kutsutud kõrgel asuvat absoluutsust ja allpool asuvat kaduvat maailma iseendas ühendama.

Algupärase pühakirja jutustused on sisemiste hingeprotsesside pildid – hinge ajalugu. Kes võtab seda vaid väliste sündmuste kujutamisena, tunneb iseend ja maailma poolikult ja on sisuliselt sama eksinud kui inimene, kes selle tekstiga pole varem kokku puutunudki. Nende sõnade tõelist, sisemist tähendust tuleb läbi elada hinge sügavustes, mitte mõistuses. Ehk teisisõnu – valgus (tarkus) tuleb igaühel iseenda sisemusest üles leida.

Tee jumalikkuse tundmiseni tähendab elada loomingu kujunemislugu läbi kui omaenda hingelist saatust. Absoluudini jõutakse, otsides elu sügavaimat olemust. Müstilisus avaldub, kui endas mikrokosmiliselt korratakse kõrgemalt poolt avatud makrokosmilist teed. Ainult absoluutse eneses leidnud inimhing saab vabaneda läbi kõrgeimaga ühinemise. Vaba inimest ei mõjuta väline, sest ta elab sisemise mõjul, olles vaba teiste arvamustest ja ootustest, vaba omaenese vajadustest ja soovidest. Ta on vaba sisemisest rõhumisest, sundidest ja hirmudest.

Inimene elab endas läbi seda, mida absoluutne elab läbi siin maailmas. Kui inimene liigub läbi kaduva maailma kitsikuse selliselt, et meeleline maailm saab täiesti ületatud, siis jõuab ta hinge tõotatud maale, kus saavutatakse igavene. See kõik on sisemine protsess. Kõrgeima sünd peab toimuma iga inimese enda vaimuilmas.

Eelmine
Lahkumine ei ole juhuslik
Järgmine
Astu oma vabandustest välja

Lisa kommentaar

Email again: