Sildid:

Kõige negatiivsem arengustsenaarium ei käivitu

Vaatasime tulevikupotentsiaale. Kuna nähtusi, millele tähelepanu suunata on palju, keskendusime vaid mõningatele aspektidele.

Inimkonnal on olnud vaateväljas neli erinevat arengustsenaariumit. Kõige negatiivsem, mida ka filmitööstus on ohtralt presenteerinud, ei käivitu. Märtsis kui eriolukord Eestis välja kuulutati, vaatasime energiainformatiivset välja – piltlikult öeldes sõitis maailm vastu valgusemüüri sõela. See sõel on kui sorteerija, mis lagundab seda, mis edasi kestma ei jää. Viimane muidugi ei tähenda, et kõik kohe automaatselt muutub. Järgnevatel aastatel lähevad pinge alla kõik egolikud struktuurid ja väljendusvormid nii inimese sees kui välises maailmas. Ego on oma olemuselt alati ebakõlaline ning need ebakõlad (sh võimukoridorides) tulevad esile, nähtavale. Eriti situatsioonides, kus inimesed on seni rakendanud kohandunud (kaassõltuvuslikku) käitumist.

Tänased autoriteedid kukuvad või seatakse kahtluse alla. Jah, tõepoolest – aeg toetab tões elamist, selle esiletõusu. Iseenesest, suures plaanis, ei ole see, mis maailmas täna toimub, midagi eriskummalist, vaid lihtsalt peegeldab uut viisi kuidas inimkond elama peab, elada tahab.

Jaanuar-veebruar tulevad uuel aastal suhteliselt vaiksed (aga vaikus on ju väga kõnekas!), märtsis ühiskondlik aktiivsus kasvab. Fookuspunkt liigub finantsmaailma.

Finantsmaailmas toimuvad suured muutused. Kui kusagil eriolukord on, siis on see just selles valdkonnas. Kuna mäng selles valdkonnas ei käi sugugi mitte ühte väravasse ja süsteemis on erinevad huvijõude, on asi seal hetkel segane-sogane. Küll on energiainformatiivses väljas joonistumas välja võimalus (ja see on hetkel üpris tugev), et kullastandard naaseb (tõsi, ei saa öelda, et see juhtub 2021). Tundub, et mingid kokkulepped uute jõujoonte osas on ka saavutatud. Viimane tähendab seda, et õhk läheb välja kõigest, mis tegelikku väärtust ei sisalda ning raha liigutatakse tulevikus sinna, kus toimub reaalselt väärtuse loomine ehk rahasüsteem on muutumas inim- ja loodussõbralikumaks.

Teine oluline aspekt, mis kõiki inimesi puudutab, on energeetikasektor. Viimane on seotud otseselt inimeste üldise teadvustasemega. Murranguliseid muutuseid, millest üldsus osa saab, lähiajal siiski ei tule. Inimkonnal tuleb enne tõusta kõrgemasse kvaliteeti, siis leiavad ka uued lahendused tee laiema üldsuseni. See aeg on üpris lähedal, aga mitte homme.

Lääneriikides, kus on inimeste keskmine teadlikkus kõrgem, suureneb loomulikku elu elada tahtvate inimeste hulk ehk maale või maalähedasematesse piirkondadesse minejate hulk kasvab. Inimestel tuleb jälgida kõrgemat juhatust ning lasta sellel kõrgemal eneses esile tõusta ning tegutseda intuitsioonist lähtuvalt. Intuitsiooni tavamõttest eristada on üpris lihtne – mõtted tulevad ja lähevad, neid me tavaliselt ketrame oma peades edasi-tagasi, intuitsioon on aga püsiv tunne.

Kuna inimesed kasvavad välja ühiskondlikust puberteedist ning inimene vabaneb järk-järgult mateeria kammitsaist, defineeritakse ümber ka edu mõiste. Hingevabadus kaalub üles materiaalsed hüved ja positsiooni.


Eelmine
Vanemate mõjusfäärist vabanemine ja lastest lahti laskmine (2. osa)
Järgmine
Mida meilt oodatakse?

Lisa kommentaar

Email again: