12-KUULINE INDIVIDUAALNE MENTORPROGRAMM
Mentorprogramm on rätseptöö vastavalt mentee vajadustele. Suunatud on see nii organisatsioonidele kui eraisikutele.

Mentorprogramm võib sisaldada järgmiseid mooduleid:

1) Oma elule tähenduse leidmine - sihid, eesmärgid, visioon, missioon jms
2) Oma vaimse meisterlikkuse avamine - inimese ekstravõimed ja nende rakendamine igapäevaselt
3) Suhted - mees ja naine, päritoluperekond, lapsevanemaks olemine, seksuaalsus jne
4) 4 E-d ehk enesearmastus, enesehinnang, eneseusk, enesekindlus
5) Motivatsioon
6) Loovus ja loomingulisus
7) Valikute tegemine ja otsustamine
8) Liidriks kasvamine - juhi ja liidri omadused
9) Koostöö ja vastastikune sõltuvus

Kuidas toimub?
3-tunnine
kontaktkohtumine toimub 1x kuus, sellele lisandub 1x kuus 1,5 tundi mittekontaktset kohtumist veebi vahendusel (skype, facebook vms).

HIND:  149 eur/ kuu (KM ei lisandu)

Küsi lisa: kristo@kaksikleek.ee, tel. 55 14900 (Kristo Kiviorg)


KES ON MENTOR?
Mentor on arengu suunaja, arenguvõimaluste näitaja, inspireerija ja julgustaja, uute vaatenurkade tutvustaja, kes aitab määratleda tulevikuperspektiive. Mentorluses on fookus isiklikul arengul, mis hõlmab elu kui tervikut,mitte ei arenda vaid üht konkreetset professionaalset oskust.