Maagianukud kujutavad endast abivahendeid, kelle kaudu saab inimteadvus mõjutada iseennast ja seeläbi oma kogemust siin maiseltasandil. Rituaalseid nukke on loodud siin loomisruumis erinevatel aegadel ning erinevatel eesmärkidel, taotlustel. Nukk, kui abivahend ei ole oma olemuses ei hea ega halb, ta lihtsalt on ja kõik järgnev sõltub nuku loonud inimteadvuse taotlusest, häälestatusest. Mina võtan luua vaid tervendavaid nukke siia maailma, seetähendab nendega ei saa kedagi ega midagi kahjustada. Küll on nad sedavõrd puhast valgust täis, et pimedusele, ebateadlikkusele ei jää rohkem ruumi. Olen loonud kergeid, ilutsevaid, naeratust suule toovaid nukke ja üha enam võtan neid luua selgete loovate jõudude kandjatena, konkreetsete ülesannetega kuid siiski laiemale ringile passiivselt mõjuvatena. Minu juurde jõudnud naistele jagan õpetusi nukkude aktiivseks kasutuseks kuid ka siin vaid iseenda mõjutamiseks, tervendamiseks, äratamiseks. Selleks, et luua toimivat abivahendit, on vältimatu teha iseendaga tööd. Siin ei piisa tehniliselt asjade tundmisest. Vaid pühendunu jõuab!

Lisainformatsioon: elli@kaksikleek.ee